Wim Keetbaas

 

vorige | HOME |

klik op de foto voor een vergroting

Toelichting

Verborgen aanwezigheid
Als voorbereiding op een mentoraat van Diana Bokje moest ik haar een aantal foto’s insturen van mijn werk. Aan de hand daarvan gaf zij mij een aantal tips om te komen tot een doelgerichte manier van anders kijken. Een zienswijze die daaruit voortkwam bestond uit het verbeelden van “het niet benoembare”. Een poging het verborgene en onzegbare zichtbaar te maken d.m.v. esthetische beelden. Een beeld scheppen waarin veel wordt weggelaten, waardoor donkerte, afwezigheid en afzondering tot een bijna abstract beeld komen. Het is een toneel waar dwingende beeldelementen zijn weggelaten. De mens is slechts figurant, die de ruimte vult met een niet te verklaren aanwezigheid. De serie is uitgevoerd in zwart/wit om het voornoemde te accentueren. De vierkante presentatie geeft mij rust en balans in de foto en in de serie als geheel.
Jury
De jury waardeerde de verwarring die de fotograaf schept met deze foto’s. Steeds nieuwe beelden in grimmig zwart/wit. Abstracte beelden waar geen verhaal van te maken is, tekens van de wereld die verborgen blijft. Een serie die anders is vanwege de durf om ongebaande wegen te verkennen.